Προσθέτουμε αξία στην Επιχείρησή σας γιατί την αντιμετωπίζουμε σαν να είναι δική μας

jdo_consulting5

– Με έμφαση στην ορθή φορολογική καθοδήγηση του Επιτηδευματία-Επιχειρηματία, παρέχουμε Υπηρεσίες Έναρξης Επιχειρήσεων ‘με το κλειδί στο χέρι’

Τηρούμε κάθε κατηγορίας βιβλία, είτε απλογραφικά (Β’), είτε διπλογραφικά (Γ΄) για όλες τις φορολογικές οντότητες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΑΜΚΕ, ΚοινΣΕΠ, Σύλλογοι), είτε στην έδρα σαςοπουδήποτε κι αν είναι αυτή, είτε στα γραφεία της JDO.

– Παρέχουμε άρτιες Υπηρεσίες Οργάνωσης και Επίβλεψης του λογιστηρίου σας, με επιτόπια παρουσία της Ομάδας μας, και δημοσιεύουμε τις προβλεπόμενες από το Νόμο Οικονομικές Καταστάσεις

Εκπροσωπούμε τον επιχειρηματία σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση Φορολογικών ή Ασφαλιστικών Ελέγχων, Εκκαθάρισης Επιχειρήσεων και Διακοπής Εργασιών.

Αναλύουμε σε μηνιαία βάση την οικονομική πορεία κάθε Πελάτη ξεχωριστά και παρουσιάζουμε ζωντανή πρόβλεψη φορολογικού αποτελέσματος και ενημερώνουμε διαρκώς για τις νέες εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Διεκπεραιώνουμε όλες τις ανάγκες Μισθοδοσίας προσωπικού σε πλήρη αρμονία με την Εργατική Νομοθεσία


Προσθέτουμε αξία στον κάθε Ιδιώτη ξεχωριστάjdo_consulting4

– Καλύπτουμε όλες τις ανάγκες Ιδιωτών (Φορολογικές Δηλώσεις, Δηλώσεις Ε9, Υποβολή και Αποδοχή Μισθωτηριών, Ρυθμίσεις Οφειλών, Σύνταξη Περιουσιολογίου, Πόθεν Έσχες και άλλα φορολογικά ζητήματα)

– Ενημερώνουμε σε τακτική βάση για τις όποιες αλλαγές αφορούν τη κάθε οικογένεια

– Υποβάλλουμε άρτιες αιτήσεις κάθε λογής επιδοτήσεων (Επίδομα Τέκνων – Α21, Επίδομα Θέρμανσης, ΕΣΠΑ – Παιδικών Σταθμών κ.α.), προετοιμάζουμε τα δικαιολογητικά για την αίτηση επιδόματος Ανεργίας και παρακολουθούμε την ανανέωση της σχετικής Κάρτας Ανεργίας

– Διεκπεραιώνουμε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για τους Κατοίκους Εξωτερικού (μεταφορά σε ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, έκδοση ΑΦΜ, ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, σύνταξη φακέλου για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας κ.α.)