Παρέχουμε ένα ευρύ Συνδυαστικό, Δυναμικό και Ολοκληρωμένο φάσμα Λογιστικών – Φοροτεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες του Δικτύου Συνεργατών μας, ώστε να καλύψουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη λειτουργία της Επιχείρησης.

Για εμάς στη JDO, ο Επιτηδευματίας, ο Επιχειρηματίας, πρέπει να ασχολείται μόνο με το αντικείμενο εργασίας του. Τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά. Αυτός ακριβώς είναι και ο ορισμός του Λογιστικού Outsourcing, μια νέα λογική παροχής στον κλάδο μας που σας διαφοροποιεί και σας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα που χρειάζεστε.

Παρακολουθούμε την Οντότητα από τη γέννησή της και την καθοδηγούμε πιστά καθ’ όλη της την επιχειρηματική ζωή, αντιμετωπίζοντάς τη σαν να είναι δική μας εταιρεία.

Στεκόμαστε δίπλα και στον κάθε Ιδιώτη ξεχωριστά, προσπαθώντας να τον στηρίξουμε στη δύσκολη καθημερινότητα του.

Δουλεύουμε ακατάπαυστα σαν Ομάδα με γνώμονα το δικό σας συμφέρον.

Μπορείτε να μελετήσετε το τρίπτυχο των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών μας στις σχετικές σελίδες του site μας: