Το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και η γενικότερη ταχύτητα του επιχειρείν στη χώρα μας καθιστά αναγκαία τη στήριξη του σύγχρονου επιχειρηματία από μια σειρά από επαγγελματίες, οι οποίοι θα πρέπει συντονισμένα να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται σαν μια Ομάδα για το κοινό σκοπό, που δεν είναι άλλος από την το δυνατό αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.

Ποια πρέπει είναι όμως η βασική δομή της Ομάδας? Ποιους επαγγελματίες να επιλέξω?

Στο δύσκολο αυτό ερώτημα η JDO σας βγάζει από τη δύσκολη θέση. Έχουμε δημιουργήσει ένα ποιοτικό Δίκτυο Συνεργατών με τη βοήθεια του οποίου δίνουμε λύση στην πλειοψηφία των καθημερινών προκλήσεων και τους οποίους συντονίζουμε μέσω της δικής μας Outsourcing παροχής, με συναντήσεις όπου εξυπηρετεί τον Πελάτη, είτε στο δικό του εταιρικό χώρο, είτε στα γραφεία της JDO.

Νομική Κάλυψη

Για την αντιμετώπιση των νομικών υποθέσεων που απασχολούν τους Πελάτες μας (Ιδιώτες και Εταιρείες) η JDO συνεργάζεται με το Δικηγορικό Γραφείο PATRAS & PARTNERS. Με επικεφαλής το Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτριο Πάτρα, οι δικηγόροι του γραφείου παρέχουν ολοκληρωμένες, και υψηλού επιπέδου Νομικές Υπηρεσίες (νομικές συμβουλές, γνωμοδοτήσεις, νομική εκπροσώπηση σε δικαστικές και διοικητικές Αρχές, συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις και θεσμούς διαμεσολάβησης-εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών), στοχεύοντας σε βιώσιμες και παραγωγικές λύσεις, για κάθε Ιδιώτη, Επαγγελματία και Εταιρική οντότητα.

Μηχανογράφηση

Οι νέες τεχνολογίες έχουν πλέον γίνει τρόπος ζωής και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. livecis-logoΓια μια σύγχρονη εταιρεία, τα συστήματα μηχανογράφησης αποτελούν συνήθως την καρδιά της επιχείρησης. Η JDO συνεργάζεται στον τομέα αυτό με την εταιρεία LIVECIS (Commercial Invoicing System), η οποία με πολυετή πείρα στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής αναλαμβάνει την παροχή Υπηρεσιών Μηχανογράφησης με στόχο την οργάνωση και την αξιοπιστία της πληροφοριακής υποδομής των Πελατών μας. Επιπροσθέτως, το εμπορικό σύστημα της εταιρείας – αυτό που εμπιστεύεται και η δική μας εταιρεία – σας εισάγει στην νέα εποχή μηχανογράφησης χωρίς συμβόλαιο συντήρησης και χωρίς ετήσιο κόστος ενοικίασης.

Πιστοποιήσεις / Επιδοτήσεις

gp-consulting-logoΗ πιστοποίηση κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης αποδεικνύει την δέσμευση για ποιότητα, την δέσμευση για την ικανοποίηση των Πελατών και την επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας. Βελτιώνει την εικόνα και το προφίλ της εταιρείας στα μάτια των Πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και των διαφόρων φορέων, παρέχει δε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή, διαφήμιση και marketing του οργανισμού. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί και προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις. Στον τομέα αυτό η JDO συνεργάζεται με συνεργάζεται με την εταιρία Growth & Performance Business Consulting Services (GP Consulting), η οποία αναλαμβάνει τις πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 – HACCP, OHSAS 18001, κ.α. καθώς και τις διαδικασίες επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ, για λογαριασμό των Πελατών μας.