…να θυμάσαι πως δεν ήσουν συνεργάσιμος με τις Τράπεζες

Μια από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους στη διαδικασία προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι ο χαρακτηρισμός ενός δανειολήπτη «ως συνεργάσιμου», με βάση τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος στον Κώδικα Δεοντολογίας και ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο.

Εντός 15 εργασίμων – ευτυχώς – ημερών θα πρέπει ο δανειολήπτης (που λίαν συντόμως θα λάβει τη σχετική ειδοποίηση) να είναι διαθέσιμος για παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών τυχόν ζητηθούν και να συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του.
(Πηγή: www.kathimerini.gr)

Γίνεται ευκόλως αντιληπτό πως τα σχετικά περιθώρια πλέον στενεύουν πολύ και δεν είναι προφανές πως η έννοια ‘συνεργάσιμος’ θα είναι κατ’ ανάγκη αμφίδρομη. Ας ελπίσουμε πως θα είναι…

Καλημέρα και Καλή Δύναμη